Informacje o projekcie dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja tj. na okres od 2020-08-01 do 2020-10-31.
 

Wartość projektu: całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 315 866,28 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 315 866,28 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 315 866,28 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.
 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 315 866,28 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100).

Wróć ...

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Budimet" Sp. z o.o. powstało w 1990 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 zł.

Firma zajmuje się działalnością w zakresie:

  • handel materiałami budowlanymi, opałem i środkami do produkcji rolnej
  • obróbka cieplna i mechaniczna wsadu stalowego w Hucie "Łabędy" Gliwice
  • transport krajowy i międzynarodowy
  • sprzedaż paliw

Nagrody i wyróżnienia

Wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland przyznała nam w 2011 roku Certyfikat Wiarygodności Biznesowej W roku 2009 zostaliśmy laureatem nagrody Diamenty miesięcznika Forbes Zostaliśmy wyróżnieni Gazelą Biznesu w 2006, 2007, 2008, 2012 i 2013 roku przez "Puls Biznesu"
projekt i wykonanie: chariot.pl